GargasSportGrass.pl

Kora

Oferta

Kora drzewna posiada nie tylko walory estetyczne, ale również ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na glebę. Stosuje się ją do ściółkowania, podczas upraw roślin ozdobnych, drzew, krzewów oraz iglaków. Przyozdabia się nią ogrody skalne, rabaty kwiatowe, aleje ogrodowe oraz większe zielone tereny miejskie. Znacznie poprawia właściwości fizyczne i chemiczne podłoża, oraz rekultywuje tereny zdewastowane. Ochrania podłoże oraz zapewnia utrzymanie wilgoci korzeniom roślin. Znacznie ogranicza wzrost chwastów, zapobiega erozji gleby, ochrania przed dużymi wahaniami temperatur i zapewnia większe zakwaszenie gleby. 


Kora mielona
Zobacz
Kora śerdnia
Zobacz
Kora gruba
Zobacz

Donice

Zobacz